Startpagina.Nederland.WereldStandaard.EE Standaard.Algemeen.
D
Volwassen hanen
A klasse - tot 350 gram
B klasse - tot 500 gram
C klasse - tot 600 gram
De D klasse ik komen te vervallen (19/12/06)

Volwassen hennen
A klasse - tot 325 gram
B klasse - tot 425 gram
C klasse - tot 525 gram
De D klasse is komen te vervallen (19/12/06)

Jaarling hanen 1 klasse tot 500 gram
Jaarling hennen 1 klasse tot 425 gram
Punten systeem

Type - 30 punten
Karakter/temperament - 25 punten
Staartdracht - 15 punten
Vleugeldracht - 10 punten
Veerkwaliteit - 10 punten
Conditie - 10 punten

Totaal punten mogelijk: 100 punten
De Standaard
Gewicht
Het gewicht mag niet hoger zijn dan voor de aangegeven klasse; A, B of C. Kippen die zwaarder zijn dan de gewichtsklasse voorschrijft worden gediskwalificeerd en in de juiste gewichtsklasse gezet.

Punten
Het puntensysteem is een richtlijn, afhankelijk van het aantal punten, welk dier de meest kenmerkende Standaard eigenschappen bezit. Type, temperament en staartdracht zijn de belangrijkste eigenschappen die de Serama’s onderscheiden van andere rassen.

Temperament en Type
Dit zijn de belangrijkste eigenschappen voor show-Serama’s. Deze eigenschappen geven de Serama een uitgesproken uniekheid aan het ras. Daarom worden deze eigenschappen met de grootste aantallen punten beloond waardoor ze niet over het hoofd gezien kunnen worden.

Temperament
Het temperament bepaalt de Serama. Temperament is gebaseerd op natuurlijke eigenschappen en training. De selectie in het hok thuis is gebaseerd op rustige en vriendelijke kippen zodat deze eigenschappen elke generatie sterker worden. Genetische factoren en erfelijke aanleg spelen een grote rol in temperament. Dat is de natuurlijke basis voor temperament.
De training begint al jong waarbij Serama’s zo snel mogelijk vertrouwd dienen gemaakt te worden met een drukke omgeving zoals ze die later op een show zullen tegenkomen. In Amerika worden jonge dieren meegenomen naar shows om ze te laten wennen aan de drukte en de aanwezigheid van veel andere kippen en mensen. Agressieve dieren die hun eigenaar of degene die ze oppakt aanvallen moeten uitgesloten worden van de fokkerij. Wilde, bange, vliegerige dieren moeten ook uitgesloten worden als dit na training niet verbetert. Alleen vriendelijke rustige dieren moeten gebruikt worden voor show en fok.

Type
Het type is de essentie van dit ras. Zonder het juiste type is een dier niet herkenbaar als vertegenwoordiger ervan. Type verwijst naar het silhouet van de kip en vorm van de buitenste lijn of omtrek. Bij de Serama’s vallen ook het poseren en de zelfhouding onder Type. Sommige Serama’s poseren altijd, voor hen is het poseren zelfhouding. Dit is onnatuurlijk en moet niet gezien worden als iets speciaals. Je kunt deze dieren herkennen aan het feit dat ze altijd staan te poseren, nooit ontspannen zijn, zelfs niet bij het treden, eten of als ze op stok zitten. Er worden geen extra punten gegeven aan dit soort Serama’s. Wat het liefste gezien wordt is een Serama die uit zichzelf poseert of voldoende zelfhouding heeft op het moment dat hij of zij op de keurtafel staat. Zo’n dier kan zich ook ontspannen waarbij het dier zelf bepaalt of het de staart hoog of lager draagt.
Het juiste type, de juiste houding voor een Serama is dat het lichaam in een hoek van 90 graden met de grond gedragen wordt, rechtop dus, zonder dat het dier uit balans raakt. De manier waarop de Serama het hoofd draagt is ook belangrijk voor het type. De juiste houding is als het hoofd zo ver mogelijk naar achteren gedragen wordt, zodat de achterkant van de kam bijna de staartsikkels raakt en het oog achter het been valt als je een loodlijn trekt. Op die manier komt de borst maximaal naar voren.
De houding van de hals is bepalend hoe ver het hoofd naar achteren gedragen kan worden om de borst maximaal naar voren te houden zonder dat de kinlellen op de borst rusten. Om de hals zo te krijgen moet deze voldoende lengte hebben. Het borstvolume is bepalend voor het type. De borst moet goed bespierd zijn, vooruitgestoken en hoog gedragen worden.

Lichaam
Het is van vitaal belang dat het lichaam van de Serama vol is en goed gespierd, vooral de borst. Dunne, magere vogels
zonder solide borstbespiering moeten gediskwalificeerd worden. De bespiering van een kip is een indicatie voor de vitaliteit. Dunne Serama’s kunnen niks voor het ras betekenen. Bovendien zijn arm ‘bevleesde’ kippen gevoeliger voor ziekten en missen ze vitaliteit, de vruchtbaarheid zal hier ook onder leiden.

Staart
De staart wordt hoog gedragen en zit solide aan het lichaam. Dieren met slecht geplaatste staarten die scheef staan moeten gediskwalificeerd worden. De staart wordt in een stijle hoek gedragen wat bepalend is voor het type en het sihouet van dit ras.

Staartstuurveren
Smalle en te weinig staartstuurveren zijn nadelig voor het ras. Dieren met minder dan vijf staartstuurveren aan elke kant moeten gediskwalificeerd worden. Terwijl vijf veren aan elke kant minimaal toegestaan is, meer dan vijf is gewenst.

Sikkels
Wederom, smalle en te weinig sikkels zijn niet gewenst. Rechte sikkels zijn ook niet gewenst net als minder dan vijf sikkels aan beide kanten van de staart, meer dan vijf is gewenst.

Bijsikkels. Te weinig, te smalle of bijsikkels van een slechte textuur zijn niet gewenst.

Zadelbehang, te weinig, gebroken of dunne zadelveren moeten voorkomen worden.

Vleugels
Vleugels die anders dan vertikaal gedragen worden zijn niet gewenst. Serama’s met bijna horizontaal gehouden vleugels moeten gediskwalificeerd worden. De vleugels mogen niet over de grond slepen of de punten beschadigd hebben. De vleugels moeten zo ver van de grond zijn dat ze recht naar beneden wijzen zonder beschadigd te raken. Vleugels die over de grond slepen zijn altijd vies, gerafeld, gebroken en dit moet ten zeerste ontmoedigd worden.

Benen
De benen moeten lang genoeg zijn om de vleugel net boven de grond te houden. Erg korte benen zijn het resultaat van het kruiper-gen, dit is absoluut niet gewenst bij de Serama omdat het een Chabo eigenschap is en tevens een lethale factor. Door te korte benen beschadigen de vleugels. Te korte benen moeten gediskwalificeerd worden. De benen moeten van gemiddelde lengte zijn maar ook niet te lang. Hele korte benen door te korte loopbenen moeten ook gediskwalificeerd worden. Meer dan vier tenen leidt ook tot diskwalificatie.

Veren
Dunne, te smalle, gebroken, gerafelde, deels gekrulde of ruige afstaande bevedering is niet gewenst. Alleen zachte, gave, half aangesloten veren zijn toegestaan.
Dit geldt zowel voor de gladvederige als de zijdevederige Serama’s.

Kam en lellen
De kam moet klein tot middelmatig groot zijn en er elegant en fijntjes uitzien. Kammen met minder dan vijf kamdoorns worden gediskwalificeerd. De lellen moeten niet abnormaal groot zijn. Lange uitgezake lellen, erg grote kammen, kammen die overhellen en kammen en lellen met vouwen erin worden sterk ontmoedigd.

Verschijning
De conditie van de vogel is van essentieel belang om zich goed te presenteren. Dieren die vies zijn, met veel gebroken of gerafelde en beschadigde veren, met bleke gezichten of dieren die ziekteverschijnselen hebben of fysieke gebreken worden van een show verwijderd.
Established since 2006